DETAILED VIEW
VDRC ID 109809
Library KK Stocks (KK)
Construct ID 108213
CG Number (r6.01) CG4769
FlyBase gene number FBgn0027754
FBgn0035600
Synonyms
anon-EST:Posey141
heme protein
Ubiquinol-cytochrome c oxidoreductase Cytochrome C1
Ubiquinol-cytochrome c reductase Cytochrome c1
Ubiquinol-cytochrome c reductase Cytochrome C1
Hairpin Length 408
ON Targets 1
OFF Targets 0
s19 1
CAN Repeats 3
Viability viable
Inserted Chromosome 2
Insertion @ 40D: No
Insertion @ 30B: Yes
   
Left Primer PCR1 tggcgcccctagatgATTAAGCGGCACAAGTGGTC
Right Primer PCR1 cgacgcccgctgataTCATTTCGCTAGGCTCCTGT
Left Primer PCR2 GCGCGAATTCtggcgcccctagatg (ETU)
Right Primer PCR2 GCGCTCTAGAcgacgcccgctgata (XTS1)
Sequence Verification Primer ETU used as universal forward primer
   
Template genomic
Sequence ATTAAGCGGC ACAAGTGGTC GTCGCTCAAG TCGCGGAAGA TTGTGTTCGT GCCCAAGGAG AAGTAGAATG TTTGAATTTG ATTTTGATGG TGTGAAGAAA TGCAGTGTTA TCGCGGCTTT ACCGACTAAT AAAGATAAAT CAATTTTAAG CAAAAACCAA AACCACACAC AAGTGAACAA GCAACATCCG CAACCACCAA GTCAATGTTC TCTCCGCTGA AAAATATAAA CACAAATACT ATCCCAATAT GCGAGAGCCA GCCAACCAAA CGATTCAAAA TAAAACTAAA TAGCTAAATC TAAAACATCC TTGGTAACCT ACTGATGGTA ACCAAACAAA GATCGGATCG GAAGATTCAA TGAGCGGGGG ATTGAGGCTA CAAAGACTAC AGGAGCCTAG CGAAATGA