DETAILED VIEW
VDRC ID 103736
Library KK Stocks (KK)
Construct ID 102270
CG Number (r6.01) CG11144
FlyBase gene number FBgn0019985
Synonyms CAA67993.1_Dr
DmGluA
DmGlu-A
DmGluAR
DmGlu[[A]]R
DmGluR
dmGluRA
DmGluRA
DmGlu-RA
DmGluR[[A]]
GluR
Glu-RA
metabotropic glutamate receptor
metabotropic Glutamate Receptor
Metabotropic glutamate receptor
Metabotropic Glutamate Receptor
mGluR
mGLuR
mGluRA
Hairpin Length 475
ON Targets 1
OFF Targets 0
s19 1
CAN Repeats 2
Viability viable
Inserted Chromosome 2
Insertion @ 40D: No
Insertion @ 30B: Yes
   
Left Primer PCR1 tggcgcccctagatgCATAGCGGTAGCCGAGAAAG
Right Primer PCR1 tagcctccctagcgcCCGGTAACTATCGTCGCATT
Left Primer PCR2 GCGCGAATTCtggcgcccctagatg (ETU)
Right Primer PCR2 GCGCTCTAGAtagcctccctagcgc (XTS4)
Sequence Verification Primer ETU used as universal forward primer
   
Template genomic
Sequence CATAGCGGTA GCCGAGAAAG TACCCAGTGC CGCAGACGAC AAAGTTTTCG ATTCCATTAT AAGCAAGCTT CAAAAGAAGC CTAACGCTCG CGGCGTTGTT CTTTTTACGA GAGCTGAAGA TGCGCGTCGA ATTTTACAAG CAGCTAAACG AGCTAACTTA TCGCAACCAT TTCATTGGAT AGCAAGTGAT GGTTGGGGGA AACAACAAAA ACTACTCGAA GGCTTAGAGG ACATCGCTGA GGGTGCAATA ACTGTAGAAC TGCAGTCAGA GATAATCGCA GATTTTGATC GCTACATGAT GCAACTGACG CCAGAGACAA ATCAAAGGAA TCCTTGGTTT GCTGAATACT GGGAAGATAC ATTCAACTGT GTTTTGACAT CTCTTTCGGT AAAACCTGAT ACTTCAAACT CGGCTAATTC TACTGACAAT AAAATCGGCG TCAAAGCAAA AACAGAATGC GACGATAGTT ACCGG