DETAILED VIEW
VDRC ID 100767
Library KK Stocks (KK)
Construct ID 108524
CG Number (r6.01) CG31721
FlyBase gene number FBgn0051721
FBgn0032267
FBgn0032270
Synonyms Anomalies in sensory axon patterning
asap
Asap
CG13145
CG6256
Trim9
Hairpin Length 366
ON Targets 1
OFF Targets 0
s19 1
CAN Repeats 3
Viability viable
Inserted Chromosome 2
Insertion @ 40D: No
Insertion @ 30B:  
   
Left Primer PCR1 tggcgcccctagatgAATTGCGCAAGTTTCAAATG
Right Primer PCR1 tagcctccctagcgcACTGTACGGCGTCTGGATGT
Left Primer PCR2 GCGCGAATTCtggcgcccctagatg (ETU)
Right Primer PCR2 GCGCTCTAGAtagcctccctagcgc (XTS4)
Sequence Verification Primer ETU used as universal forward primer
   
Template genomic
Sequence AATTGCGCAA GTTTCAAATG TGGAAAACAA TTTATGATTT GGTTTTAACG CACAAGTTGT AAACAAGAAA CAGGATTTTA AACGCGATTT TATTAAAGTG TAAAGTGAAT AATTCGAGGA TTACCAAAGA CATGTTGTCC CAAAGAGTGC AACCCAACTA AAGCGAGGAT AAAACCGATT TAAACAGGAC CTCTGACCTC GCCAACTCAA TCCGAATCGC ATTGCTCTTG CGGATTATAA CCACCAGACA TGGAGGACGA ACTGCGCTGT CCCACGTGCA AGCAGCTGTA CGCCAATCCG GTGCTGCTGC CATGTTTCCA CGCCCTCTGC CTGGGCTGTG CCCTGGACAT CCAGACGCCG TACAGT